Profile
 
  Lucena Hymn
Philgeps
Lucena Hymn

Ang Lungsod ng Lucena

Written & Composed by: Rodrigo Flores

I
Ang Lunsod ng Lucena
Na aming minamahal
Buhay dito ay maligaya
Kaloob ng Maykapal

II
Maganda ang paligid
Kay inam na pagmasdan
Paraisong tunay ang manirahan
Karapatan nating bigyang dangal

III
Bawat galaw ng aming buhay
Kasiyahan ang siyang taglay
Tanging pook sa silangan
Tunay naming mahal

Ulitin ang I at II

Karapatan nating bigyang dangal
Ang Lungsod ng Lucena

 
 
Copyright © 2010 City Government of Lucena